Sanirana Šeher-ćehajina ćuprija

Image

Sanacija Šeher-ćehajine ćuprije je završena i sa obje strane mosta postavljene su kamene ćursije (barnici) s ciljem sprječavanja prolaska automobila preko njega.
Sanacija Šeher-ćehajine ćuprije, jednog od nacionalnih spomenika BiH, podrazumijevala je postavljanje nove hidroizloacije koja će onemogućiti ulazak vode u kamene blokove i pucanje sedre, ugradnju novih kamenih blokova i ograde s obje strane mosta.
Šeher-ćehajina ćuprija oštećena je još u februaru, nakon velikih snježnih padavina. Ograda mosta na jednom dijelu odvojila se od konstrukcije. Tokom ispitivanja ustanovljeno je kako je usljed mehaničkog pritiska na ogradu mosta došlo do nagnječenja dijela konstrukcije od sedre koja se nalazi ispod kamene podloge.
Izvođač radova u ovom projektu bila je firma “Neimari”, dok je nadzorni organ bio Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Kantona Sarajevo na čelu s profesorom Zlatkom Langofom. Projekat je koštao 32.000 KM od čega je Općina Stari Grad obezbijedila oko 22.000 KM, a preostali dio

novca firma “Neimari”.
 

Arhiva