Asfaltiran požarni plato DVD “Vratnik”

Image

Rekonstrukcija požarnog odnosno prilaznog puta garažama Dobrovoljnog vatrogasnog društva “Vratnik” je završena.
U sklopu ovog projekta kompletno je rekonstruisan požarni plato DVD “Vratnik” površine 170 metara kvadratnih.
“Radovi su podrazumijevali uklanjenje starog i dotrajalog asfalta, ravnanje terena, te asfaltiranje cijelog platoa. Pored toga, postavljeni su i novi ivičnjaci u dužini od 21 metra”, pojasnili su u Službi za komunalne poslove i investicije Općine Stari Grad.
Požarni put bio je u lošem stanju i nije više mogao podnijeti saobraćanje cisterni teških 26 tona.
Projekat popravke požarnog puta s oko 21.000 KM finansirala je Općina Stari Grad, a izvođač radova bio je KJKP “Rad”.