Sanirana Ulica Hambina carina

Image

Završeno je krpljenje udarnih rupa u Ulici Hambina carina u starogradskoj Mjesnoj zajednici Širokača. Prema informaciji iz Službe za komunalne poslove i investicije, u okviru redovnog ljetnog održavanja cesta zakrpljene su udarne rupe i sanirana oštećena kolovozna površina u Ulici Hambina carina.
Radove je izvodila firma KJKP „Rad“, a investitor je bila Općina Stari Grad.