Danas 42. sjednica Općinskog vijeća Stari Grad

Sjednica Općinskog vijeća Stari Grad, 42. po redu, održat će se danas, 05. septembra, 2012. godine /srijeda/ u 14:00 sati u Velikoj sali Općine.

Dnevni red:

1.Usvajanje Zapisnika o radu sa 41. sjednice Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo, održanoj 28.06.2012.god.;
2. Pitanja i inicijative općinskih vijećnika;
3. Izbor i imenovanje:
a) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju Predsjednika Komisije za propise i Statut;
b) Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Komisije za pitanja boraca i žrtava rata;
4. Prijedlog Zaključka o pristupanju utvrđivanja prečišćenog teksta Statuta Općine Stari Grad;
5. Prijedlog Zaključka o pristupanju utvrđivanja prečišćenog teksta Poslovnika Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo;
6. Prijedlog Odluke o određivanju jedinstvenog matičnog područja Općine Stari Grad Sarajevo;
7. Prijedlog Odluke o korištenju sredstava ostvarenih prodajom poslovnih prostora;
8. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga izmjena naziva pojedinih ulica na području Općine Stari Grad Sarajevo;
9. Prijedlozi iz oblasti imovinsko pravnih odnosa;
I - Utvrđivanje prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu
1. Narmina Hodžić
2. Zahid Selimbegović
3. Sead Parla
4. Nedim Redžović
5. Adem Zornić
6. Mersida Čolaković II– Ponuda
1. Nura Biberović Panjeta
III- Ostalo:
1. Sabaheta Amrain (izmjena rješenja)
2. Asim Kuko (odbijajuće rješenje)
3. Bakir Mehić (dopunsko rješenje)
4. Muhamed Bećar (saglasnost)
5. Nasiha Njemčević (redovna upotreba)