Održana 11. sjednica Općinskog vijeća

Održana je 11. sjednica Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo na kojoj je usvojen Nacrt budžeta Općine Stari Grad za 2010. godinu u iznosu od
15. 762 000 KM. Zaključeno je da Nacrt budžeta, dopunjen prijedlozima vijećnika iz stranki SDA i SDP, te Naše stranke bude upućen na javnu raspravu na kojoj će učestvovati svih 16 Mjesnih zajednica Općine Stari Grad. Javna rasprava će, prema odluci Vijeća, biti održana do 04. decembra 2009. godine, kako bi budžet mogao biti usvojen do kraja godine.
Sve ostale tačke sa dnevnog reda 11. sjednice Općinskog vijeća su jednoglasno usvojene. Dnevni red sjednice možete pogledati ovdje.