Izgrađen novi potporni zid u Ulici Save Skarića

Image

Izgradnja novog armirano-betonskog potpornog zida u Ulici Save Skarića u Mjesnoj zajednici Mjedenica je završena.
Osim potpornog zida, dugog oko 40 metara, na ovoj lokaciji su postavljene drenažne cijevi za odvodnju podzemnih i oborinskih voda.
Gradnji novog prethodilo je uklanjanje starog, dotrajalog potpornog zida na istoj lokaciji.
Izgradnju novog zida sa 46.000 KM finansirala je Općina Stari Grad, a izvođač radova bila je firma “Džekos”.

 


Arhiva: