Novi asfalt u Ulici Sedrenik

Image

Saniran je i asfaltiran makadamski krak Ulice Sedrenik kod rezervoara.
U sklopu ovog projekta ugrađen je novi tampon, postavljene su betonske slivne rešetke i šahtovi na odgovarajuću visinu zbog pravilne odvodnje, novi ivičnjaci i na kraju asfalt debljine sedam centimetara.
“Asfalt je postavljen u dužini od 136 metara i prosječnoj širini od oko 4,2 metara. Radovi su završeni tokom vikenda”, pojasnili su u Službi za komunalne poslove i investicije Općine.
Projekat asfaltiranja Ulice Sedrenik kod rezervoara s oko 28.000 KM finansirala je Općina Stari Grad, a izvođač radova bio je KJKP “Rad”.