Rekonstrukcija kanalizacione mreže u Ulici Baruthana

Rekonstrukcija kanalizacione mreže u Ulici Baruthana je završena, a izgradnja novog kanalizacionog sistema u Ulici Pogledine počet će sutra (1. avgusta, 2012. godine).
U Ulici Baruthana postojeći kanalizacioni sistem nije imao dovoljno kapaciteta da primi kompletnu odvodnju, pa su postavljene nove cijevi većeg profila. Ovaj projekat koštao je oko 40.000 KM.
“U Ulici Pogldine u toku su pripremni radovi, odnosno izgradnja pristupnog puta za mašine. Postavljanje novog kanalizacionog sistema trebalo bi da počne sutra”, najavili su u Službi za
komunalne poslove i investicije Općine Stari Grad.
S obzirom da ovdje nije postojala kanalizaciona mreža bit će postavljene nove cijevi i to u dužini od 56 metara i obezbijeđen sistem za pet domaćinstava.
Izgradnja mreže u Ulici Pogledine košta oko 25.000 KM.
Oba projekta finansira Općina Stari Grad, a izvođač radova je firma “SET Invest”.