Asfaltirana Ulica Carina

Image

Ulica Carina u Starom Gradu je asfaltirana čime je u potpunosti završena njena sanacija. Sanacija ove ulice je podrazumijevala skidanje starog sloja asfalta i kaldrme, izdizanje šahtova i rešetki za odvodnju i završno asfaltiranje.
“Sanacija Ulice Carina počela je prošle, a završena ove sedmice. Asfaltirana je ulica u cijeloj dužini od oko 97 metara”, pojasnili su u Službi za komunalne poslove i investicije Općine.
Općina Stari Grad s oko 13.800 finansirala je ovaj projakat, a izvođač radova je bila firma KJKP “Rad”.