Usvojen rebalans budžeta Općine Stari Grad

Image

Rebalans budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2012. godinu usvojen je na jučerašnjoj sjednici Općinskog vijeća.
Nakon što je na majskoj sjednici Prijedlog odluke za rebalans budžeta pretočen u nacrt, dat je na Javnu raspravu koja je trajala 20 dana, a u njoj su mogli učestvovati svi klubovi stranaka u Općinskom vijeću Stari Grad, savjeti mjesnih zajednica, ali i sami građani. Služba za finansije potom je sumirala prijedloge dostavljene na rebalans i kao takav je predložen vijećnicima na usvajanje na jučerašnjoj sjednici.
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama budžeta Općine Stari Grad za 2012. godinu usvojen je uz prijedlog Adnana Mujčića, vijećnika stranke SDA, da se sredstva namijenjena za izradu replike begovske nošnje (projekat “Selamluk”), u iznosu od 10.000 KM, preusmjere na izgradnju dječijeg igrališta u MZ Medrese. Također, prihvaćene su sugestije da se izvrše korekcije u tekstualnom dijelu, te da umjesto “konzervacija arheološkog lokaliteta At mejdan” stoji “izrada projekta za konzervaciju arheološkog lokaliteta At mejdan”, kao i da se briše riječ asflatiranje i stoji “sanacija puta oko džamije Grličića”.
Suljo Agić, vijećnik stranke SDA, pitao je za pravnu sudbinu zaključka sa 39. sjednice, da u rebalansu budžeta za 2012. godinu bude uvrštena nova stavka kojom se predviđa kupovina tri kombi vozila za potrebe građana Općine Stari Grad, istakavši da pomenuti zaključak treba staviti van snage ako ga nema u rebalansu.
Načelnik Ibrahim Hadžibajrić je još jednom podsjetio vijećnike kako je za tri kombi vozila potrebno obezbijediti oko 390 000 KM., koji nisu uvršteni u rebalans jer ih jednostavno nema. Na 34. sjednici Općinskog vijeća, održanoj u novembru prošle godine, vijećnici nisu usvojili Prijedlog Rješenja o sticanju prava na gradsko građevinsko zemljište po Javnom konkursu radi izgradnje podzemne garaže “Šahinagića ulica”. Naime, načelnik je u nekoliko navrata isticao da je vrijednost ovog projekta oko 6,5 miliona KM, od čega bi oko 2,1 miliona KM investitor uplatio direktno u budžet Općine, a od tih sredstava bi bilo kupljeno deset kombi vozila. Ovaj prijedlog vijećnici nisu usvojili pozivajući se na Zakon o koncesijama, iako je načelnik tvrdio da se prijedlog rešenja zasniva na Zakonu o građevinskom zemljištu, što je nedavno i potvrđeno. Naime, Ustavni sud FBiH je početkom sedmice donio presudu kojom je utvrdio da je Kanton Sarajevo, usvojivši Zakon o koncesijama, povrijedio pravo općina Stari Grad, Novo Sarajevo i Vogošća na lokalnu samoupravu i naložio mu da sporne odredbe zakona usaglasi sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi. Donesenim aktom, Ustavni Sud FBiH je potvrdio da izgradnja parkinga ne podliježe Zakonu o koncesijama, neko Zakonu o građevinskom zemljištu. Imajući, to u vidu Načelnik je pozvao vijećnike da ponovo razmotre taj prijedlog:
“Ako se Općinsko vijeće slaže, službe će već za augustovsku sjednicu ponovo pripremiti materijal za Prijedlog Rješenja o sticanju prava na gradsko građevinsko zemljište po Javnom konkursu radi izgradnje podzemne garaže “Šahinagića ulica”, od čega bismo mogli kupiti ne tri, nego deset kombi vozila”, istakao je načelnik.
Na 41. sjednici Općinskog vijeća usvojen je i Prijedlog Odluke o dodjeli pomoći na ime saniranja štete od elementarne nepogode. Za saniranje štete nastale na 53 plastenika u Starom Gradu bit će izdvojeno cca 82 000 KM. Općinsko vijeće je jednoglasno potvrdilo imenovanje Suade Hadžić za pravobranioca Općine Stari Grad. “Zahvaljujem se na povjerenju koje mi je ukazala zakonodavna vlast Općine Stari Grad. Nastavit ću obavljati svoje dužnosti u skladu sa zakonom i Ustavom BiH,”istakla je Hadžić.
Općinsko vijeće je na jučerašnjoj sjednici podržalo inicijative Gradimira Gojera, vijećnika Stranke za BiH: da se razmotri izgradnja azila za napuštene pse, da se oformi biznis-centar u Općini Stari Grad koji bi pomagao građanima pri registraciji firmi, da se zabrani rad kladionica na udaljenosti 500 metara od obrazovnih institucija, te da se usele teatarski sadržaji u Despića kuću u kojoj su se održavale prve teatarske predstave u Sarajevu.