U četvrtak junska sjednica Općinskog vijeća Stari Grad

Junska sjednica Općinskog vijeća Stari Grad bit će održana danas (28. juna, 2012. godine) u Velikoj sali s početkom u 14 sati.
Za 41. sjednicu Općinskog vijeća Stari Grad predložen je dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika o radu s 40. sjednice Općinskog vijeća Stari Grad, održane 31. maja, 2012. godine,
2. Pitanja i inicijative općinskih vijećnika,
3. Izbor i imenovanje:
a) Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za poslovne prostore,
4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama budžeta Općine Stari Grad za 2012. godinu,
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju budžeta Općine Stari Grad za 2012. godinu,
6. Prijedlog Odluke o uspostavi registra budžetskih korisnika Općine Stari Grad ,
7. Prijedlog Odluke o korištenju sredstava ostvarenih prodajom poslovnih prostora,
8. Prijedlog Odluke o dodjeli pomoći na ime saniranja štete od elementarne nepogode,
9. Prijedlog Odluke o visni naknade za pogodnosti građevinskog zemljišta – rente za područje Općine Stari Grad,
10. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za građevinsko, poljoprivredno i gradsko-građevinsko zemljište za 2012. godinu,
11. Prijedlog Rješenja o imenovanju Pravobranioca Općine Stari Grad,
12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za zamjenu devastiranog stana Općine Stari Grad za novosagrađeni 1/S (jednosoban stan) u Ulici Stupska bb,
13. Prijedlog autentičnog tumačenja člana 1. Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Stari Grad,
14. Prijedlozi iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa

I – UTVRÐIVANJE PRAVA VLASNIŠTVA NA GRADSKOM-GRAÐEVINSKOM ZEMLJIŠTU:
1. Muamer Dacić,
2. Amir Hodžić.

II - ODLUKA O GUBITKU STATUSA JAVNOG DOBRA:
1. Šućrija Tahirović.

OSTALO:
1. Fikret Dobrača (zaključak o ispravci rješenja),
2. Rifet Voloder (zaključak o ispravci rješenja),
3. Extrem sport.