Nova kišna kanalizacija u Ulici Toka

Image

Postavljena je nova kišna kanalizacija u Ulici Toka u starogradskoj Mjesnoj zajednici Toka – Džeka.
Nakon što je uklonjen stari asfalt u pomenutoj ulici i iskopan rov za glavni kanalizacioni vod, postavljeni su novi slivnici, šahtovi i betonske cijevi. Asfaltiranjem ulice u kojoj su postavljene nove cijevi završen je projekat polaganja nove kišne kanalizacije.
Izvođač radova bila je firma “IN”, a projekat je sa oko 47.500 KM finansirala Općina Stari Grad.