Akcija čišćenja korita Miljacke

Image

Općina Stari Grad je u saradnji sa firmom “Klico trans” izvršila čišćenje korita rijeke Miljacke ispod brane. Naime, usljed visokog nivoa vode i bujica tokom prethodnog mjeseca došlo je do velikih nanosa. Uposlenici firme Klico-trans izvršili su čišćenje korita i uklanjanje nanosa betonskih ploča. Radovi su izvedeni u nedjelju (10.juna), a akciju čišćenja firma “Klico trans” je provela na dobrovoljnoj osnovi, bez nadoknade. Čišćenje će biti nastavljeno i narednog vikenda kada će se očistiti pješčani sprudovi i ukoniti šiblje sa gornjeg dijela korita Miljacke, iznad brane.