Asfaltirana Ulica Fadil paše Šerifovića

Image

Rekonstrukcija i asfaltiranje Ulice Fadil paše Šerifovića je završena. Prema informacijama Službe za komunalne poslove i investicije Općine Stari Grad sanirana je ulica koja je bila dijelom kaldrmisana, a dijelom asfaltirana u dužini od oko 177 metara.
Nakon što je uklonjen stari asfalt, u ulici je riješen problem odvodnje, tako što su slivnici i šahovi izdignuti na potrebnu visinu. Poslije toga, postavljen je novi tamponski materijal, nakon čega je ulica asfaltirana.
Izvođač radova je bila firma KJKP „Rad“, a projekat je sa oko 38.000 KM finansirala Općina Stari Grad.