Završena izgradnja potporne konstrukcije u ulici Safvet bega Bašagića (kod br. 99)

Image

Iizgradnja armirano-betonskog potpornog zida počela je 24. septembra ove godine u ulici Savfet bega Bašagića (kod broja 99). Radovi su okončani 21.oktobra 2009. godine, a izgrađeno je 70 metara dugog potpornog zida.
 


Radovi su se odvijali prema planiranoj dinamici, prvo je bila uređeno pola zida koji je podrazumijevao prvu fazu, a nakon toga se otpočelo sa realizacijom druge. Cilj izgradnje ovog potpornog zida je osiguranje kosine i eventualnog klizišta koje je prijetilo u blizini saobraćajnice.
Realizaciju ovog projekta u vrijednosti od 38.884,00 KM finansirala je Općina Stari Grad Sarajevo.
Izvođač radova: Građevinska firma “Neimari” d.o.o. Sarajevo.