Završeni radovi u parku At mejdan

Image

Završeno je krpljenje udarnih rupa u parku At mejdan. Prema informaciji iz Službe za komunalne poslove i investicije, u okviru redovnog ljetnog održavanja cesta zakrpljene su udarne rupe i sanirana oštećena kolovozna površina u parku At mejdan.
Radove je izvodio KJKP „Rad“, a investitor je bila Općina Stari Grad.