Završena izgradnja potpornog zida u Ulici Hambina carina

Image

Izgradnja armirano betonskog potpornog zida na području Mjesne zajednice Širokača, u ulici Hambina carina broj 14b je završena. Prema informacijama iz Službe za komunalne poslove i investicije Općine Stari Grad radovi su završeni prije predviđenog roka.
Izgrađen je novi potporni zid u dužini od 51 metar, a sve u cilju sprečavanja daljeg obrušavanja starog kamenog zida.
Sanaciju zida sa oko 36.700 KM finansirala je Općina Stari Grad, a izvođač radova je bila firma “Vindi tip”.