Održana 38. sjednica Općinskog vijeća Stari Grad

Image

Vijećnici Općinskog vijeća Stari Grad dvotrećinskom većinom podržali su izmjene i dopune Statuta Općine Stari Grad.


Po ovim izmjenama, koje su usvojene na 38. sjednici Općinskog vijeća Stari Grad održanoj 29. marta, 2012. godine, promijenjene su odredbe koje se odnose na izbor savjeta mjesnih zajednica, kao i odredbe koje koje su u vezi sa izglasavanjem određenih općinskih dokumenata. Izmjene Statuta inicirali su načelnik Općine i Komisija za propise i Statut Općinskog vijeća.
Po odredbama Statuta mandat članova savjeta mjesnih zajednica trajao je dvije godine. Izmjenama njihov mandat produžen je na četiri godine. Sa usvojenim izmjenama pojedine odredbe Statuta usklađene su Zakonom o principima lokalne samouprave FBiH. Jedna od izmjena odnosi se na usvajanje općinskog budžeta. Ranije je Statuom bilo predviđeno da vijećnici dvotrećinskom većinom usvajaju budžet. Ova odredba je promijenjena pa je sada neophodna natpolovična većina za usvajanje ovog dokumenta, kako je predviđeno i u Zakonu.
U skladu sa ovim izmjenama usvojena je i Odluka o raspisivanju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica. Po ovoj odluci izbori u svim starogradskim mjesnim zajednicama bit će održani u nedjelju 22. aprila, 2012. godine od 10 do 16 sati. Kandidat za člana Savjeta mjesne zajednice može biti svaki građanin mjesne zajednice upisan u izvod biračkog spiska mjesnog područja, odnosno ima prebivalište u toj mjesnoj zajednici. Kandidatura za člana Savjeta kandidat podnosi Savjetu mjesne zajednice na obrascu kojeg će sačini Sektor za poslove mjesnih zajednica. Kandidatura mora sadržavati 20 potpisa podrške građana koji su upisani u izvod iz biračkog spiska mjesne zajednice. Savjeti mjesnih zajednica na kandidacionim zborovima predložit će članove biračkog odbora (tri člana plus dva zamjenska) i dostaviti ih Sektoru za poslove mjesnih zajednica. Odluku o izborima provodit će Sektor za poslove mjesnih zajednica, a provođenje izbora i rad Sektora nadgledat će Izborna komisija Općine Stari Grad.
Predstavnici Policijske stanice Stari Grad jučer su vijećnicima predstavili i Informaciju o preduzetim aktivnostima policijskih službenika na području Policijske stanice Stari Grad za prošlu godinu. Zaključeno je kako je stanje kriminaliteta u Starom Gradu zadovoljavajuće. Po ovoj informaciji u 2011. godini bilo je 526 krivičnih djela, od čega je njih 321 rasvijetljen. Zbog narušavanja javnog reda i mira izdato je 815 prekršajnih naloga, a zbog nepoštivanja saobraćajnih znakova 8.102 prekršajnih naloga. U 2010. godini bio je izdat 2.351 prekršajni nalog zbog nepoštivanja saobraćajnih znakova. Povećanje izdavanja prekršajnih naloga u ovoj oblasti rezultat je represije i povećane kontrole policijskih službenika, koja će biti nastavljena i u narednom periodu.


Vijećnici su jučer prihvatili izvještaj o realizaciji budžeta Općine Stari Grad za prošlu godinu, Odluku o usvajanju finansijskih izvještaja – Završnog računa budžeta Općine Stari Grad za 2011. godinu, kao i izvještaj o radu Pravobranilaštva za 2011. godinu.
Vijećnici su jučer usvojili izvještaj o stanju naplate zakupnina za poslovne prostore za 2011. godinu. U prošloj godini od zakupnina je naplaćeno 7.100.394,87 KM.

 

Izmjene Statuta inicirali su načelnik Općine i Komisija za propise i Statut Općinskog vijeća. Izmjene koje je inicirao načelnik odnose se na izbor savjeta mjesnih zajednica. Po sadašnjim odredbama mandat savjeta mjesnih zajednica traje dvije godine i ovakvo rješenje u praksi se pokazalo kao nepraktično. Izmijenjeni Statut predviđa da mandat savjeta mjesnih zajednica traje četiri godine. Zbog ove inicijative vijećnici su jednoglasno usvojili Odluku o produženju mandata članovima savjeta mjesnih zajednica na području Općine Stari Grad.
Druge izmjene, koje je inicirala Komisija za propise i Statut, odnosit će se na usklađivanje Statuta sa odredbama Zakona o principima lokalne samouprave FBiH. Jedna od izmjena odnosit će se na usvajanje općinskog budžeta. Po Zakonu predviđeno je da Općinsko vijeće većinom glasova usvaja budžet, dok je Statutom određeno da ovaj dokument za prolaz mora imati dvotrećinsku većinu.
Vijećnici su na jučerašnjoj sjednici jednoglasno podržali inicijativu Gradimira Gojera da Općinsko vijeće pokrene postupak da jedna od starogradskih ulica bude nazvana po rahmetli prof. dr. hadži hafizu Fadilu ef. Fazliću.