Postavljena kanalizaciona mreža u Ulici Alije Nametka

Image

Postavljena je nova kanalizaciona mreža u Ulici Alije Nametka u starogradskoj Mjesnoj zajednici Sedrenik.
Riječ je o novoj fekalnoj mreži koja je postavljena u dužini od oko 110 metara. Na ovoj lokaciji ranije nije bilo kanalizacije i realizacijom ovog projekta šest domaćinstava dobilo je priključak na fekalnu kanalizacionu mrežu.
U sklopu ovog projekta raščišćen je teren i uklonjeno rastinje na cijeloj trasi, položene cijevi i ispitan cjevovod nakon montaže.
Postavljanje nove kanalizacione mreže počelo je 19. marta, 2012. godine. Projekat je sa oko 24.000 KM finansirala Općina Stari Grad, a izvođač radova bila je firma „Set invest“.