Sjednica Općinskog vijeća Stari Grad u srijedu

Sjednica Općinskog vijeća Stari Grad bit će održana u srijedu (29. februara, 2012. godine) u Velikoj sali Općine s početkom u 14 sati.
Za dnevni red 37. sjednice Općinskog vijeća Stari Grad predloženo je 17 tačaka.

DNEVNI RED
1.Usvajanje Zapisnika o radu sa 36. sjednice Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo,
održane 26.januara 2012. godine;
2. Pitanja i inicijative Općinskih vijećnika;
3. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka za izmjenu Statuta Općine Stari Grad Sarajevo;
4.Aktivnosti Štaba civilne zaštite Stari Grad Sarajevo u periodu od 03.02.2012. godine - 16.02.2012. godine;
5. Prijedlog Odluke o formiranju Organizacionog odbora za obilježavanje dana Općine Stari Grad Sarajevo;
6. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za priznanja Općine Stari Grad Sarajevo;
7. Prijedlog Odluke o produženju mandata članovima savjeta mjesnih zajednica na području Općine Stari Grad Sarajevo;
8.Prijedlozi odluka iz oblasti poslovnih prostora:
a) Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prosotra u Ulici M.M.Bašeskije broj 7.-objekat Kvadrant XII, Zahiragić Muhamedu;
b) Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prosotra u Ulici M.M.Bašeskije broj 7.-objekat Kvadrant XII, „Opresa“ d.d.;
c) Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u Ulici Fra Grge Martića br. 2/IV;
9.Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za slobodnostojeće ljetne bašće;
10. Prijedlog Strategije za mlade Općine Stari Grad Sarajevo za 2012./2017. godinu;
11. Izvještaj o radu stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo za 2011. godinu;
12. Izvještaj o radu Drugostepene stručne komisije Općine Stari Grad Sarajevo za 2011. godinu;
13.Izvještaj o utrošku sredstava namjenjinih za rad samostalnih vijećnika za 2011. godinu.;
14. Informacija o uspjehu i vladanju učenika osnovnih škola u prvom polugodištu 2011./2012. godine;
15. Informacija o izboru kandidata korisnika općinskih stipendija, u skladu sa Pravilnikom o stipendiranju djece šehida-preminulih boraca, RVI i demobilisanih boraca;
16. Informacija o projektu „Akademija za građane“ u 2012. godini za Općinu Stari Grad Sarajevo;


17. Prijedlozi iz oblasti imovinsko pravnih odnosa;
I - Utvrđivanje prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu:
1. Halilović Muradif
2. Bešić Atif
3. Mešić Zlatar Azra
4. Veljović Aleksandar i Mlađen
5. Salihagić Ćamil
6. Voloder Rifet
7. Imamović Hamed
8. Popara Sefer
9. Zuko Vernesa
10. Gagula Sejdo
11. Karkelja Muhamed

II – Odluka o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi:
1. Hodžić Nermina

III – Ponuda:
1. Vranić Edina

IV- Ostalo:
1. Šorlija Hasib (ispravka rješenja)
2. Mašović Behija (dopunsko rješenje)
3. Butmir Ibrahim (odbijajuće rješenje)