Završena izgradnja potpornog zida Bostarići kod broja 10

Image

Općina je, zbog osiguranja putne komunikacije za stanovnike ulice Bostarići, pristupila hitnoj izgradnji potpornog zida u ulici Bostarići kod broja 10.
 


 

Foto: Zijad Lokvančić
Naime, 24. septembra ove godine počelo se sa izgradnjom armirano-betonskog potpornog zida u dužini od cca 22 metara. Zid je kompletan završen jučer, a radovi su se odvijali prema planiranoj dinamici bez ikakvih poteškoća.
Realizaciju ovog projekta u vrijednosti cca 14.700 KM finansirala je Općina Stari Grad Sarajevo, a izvođač radova je građevinska firma „Al Inžinjering“ d.o.o. Sarajevo.