Sjednica Općinskog vijeća Stari Grad u četvrtak

Sjednica Općinskog vijeća Stari Grad bit će održana u četvrtak (26. januara, 2012. godine) u Velikoj sali Općine s početkom u 14 sati.
Za dnevni red 36. sjednice Općinskog vijeća Stari Grad predloženo je 13 tačaka.


DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika o radu s 35. sjednice Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo, održanoj 28. decembra, 2011. godine,
2. Dodjela priznanja – Zahvalnice Općine Stari Grad Sarajevo Policijskoj stanici Stari Grad Sarajevo,
3. Pitanja i inicijative općinskih vijećnika,
4. Izbor i imenovanja:
a) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za izbor i imenovanja;
b) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za ravnopravnost spolova;
c) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za pitanja mladih,
5. Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo za 2011. godinu,
6. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo za 2012. godinu,
7. Prijedlog Programa rada Pravobranilaštva Općine Stari Grad Sarajevo za 2012. godinu,
8. Prijedlog Programa korištenja javnih površina na području Općine Stari Grad Sarajevo,
9. Prijedlog Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta „Sarajevska pivara“,
10. Prijedlog Odluke o priznavanju uloženih sredstava zakupaca u sanaciji poslovnih prostora Općine Stari Grad Sarajevo,
11. Prijedlog Zaključka o otpisu potraživanja Općine Stari Grad Sarajevo (Dolinić Risto),
12. Prijedlozi odluka iz oblasti poslovnih prostora:
a) Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u Ulici M.M. Bašeskije br. 7 – objekat Kvadrant XII;
b) Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u Ulici M.M. Bašeskije br. 7 – objekat Kvadrant XII;
c) Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u Ulici M.M. Bašeskije br. 7 – objekat Kvadrant XII;
d) Prijedlog Odluke o oslobađanju obaveze plaćanja zakupnine Saveza udruženja logoraša Kantona Sarajevo,
13. Prijedlozi iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa;

I – Utvrđivanje prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu:
1. Sućeska Hanka,
2. Njuhović Vehid,
3. Alibašić Asif,
4. Trnka Sehija,
5. Sokolović Faruk,
6. Nuhić Bahrija,
7. Karišik Muharem

II – Odluka o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi:
1. Dragulj Hasan

III – Ponuda
1. Rustemović Lejla,
2. Nurko Jamina,
3. Plivčić Fikret,
4. Medžlis Islamske zajednice

IV – Ostalo:
1. Kurtić Vasvija (izmjena rješenja),
2. Hasanović Fija (izmjena rješenja),
3. Ibišbegović Edin (izmjena rješenja),
4. Durmo Mejra (izmjena rješenja),
5. Bešović Elvenin (suglasnost za otuđivanje nedovršene zgrade)