Završena izgradnja potpornog zida u ulici Močila br. 25

Image

Zbog naglog i ubrzanog pokretanja klizišta pristupilo se hitnoj sanaciji i izgradnji još jednog potpornog zida i to na lokaciji Močila broj 25. Naime, tokom septembra mjeseca ove godine počelo se sa izgradnjom armirano-betonskog potpornog zida u dužini od 10 metara sa dva kontrafora (betonski podupirač). Zid je potpuno završen, a radovi su se odvijali prema planiranoj dinamici bez ikakvih poteškoća.

 Realizaciju ovog projekta u vrijednosti cca 15.000 KM finansirala je Općina Stari Grad Sarajevo, a izvođač radova je građevinska firma “Neimari” d.o.o. Sarajevo.