Završena sanacija dijela ulica Sagrdžije i Safvet bega Bašagića

Image

Rekonstrukcija ulica Sagrdžije dužine 84 metra i Safveta bega Bašagića dužine 106 metara u strogom centru Starog Grada okončana je sredinom septembra mjeseca ove godine. Zbog velikog oštećenja saobraćajnice, odlučeno je da se izvrši rekonstrukcija dijela pomenutih ulica. Uklonjen je stari sloj asfalta sa podlogom, postavljena je nova tamponska podloga, izvršeno nivelisanje šahtova i rešetki za odvod oborinskih voda, postavljeni novi ivičnjaci, a potom je uslijedilo asfaltiranje.
Ugovoreni rok za završetak radova je ispoštovan, a radove su izvodili Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Rad“.
 


Realizaciju ovog projekta u vrijednosti od 126.361,66 KM. finansiraju Kanton Sarajevo i Općina Strari Grad Sarajevo. Naglašavamo da u navedenu cijenu ulazi i sanacija ulice Širokača koja je trenutno u realizaciji.