U srijedu, 34. sjednica Općinskog vijeća Stari Grad

Sjednica Općinskog vijeća Stari Grad, 34. po redu, održat će se 30. novembra 2011. godine /srijeda/ u 14:00 sati u Velikoj sali Općine.

Dnevni red:

 • 1. Usvajanje Zapisnika o radu sa 33. sjednice Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo, održane 27.10.2011. godine;
 • 2. Prijedlog Odluke o prestanku mandata izabranom vijećniku u Općinskom vijeću Stari Grad Sarajevo;
 • 3. Prijedlog Rješenja o verifikaciji mandata vijećnika u Općinskom vijeću Stari Grad Sarajevo;
 • 4. Izbor i imenovanje:
 • a) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za stanove kojima raspolaže Općina Stari Grad Sarajevo;
 • b) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Komisije za predstavke i žalbe;
 • 5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Stari Grad Sarajevo;
 • 6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o prodaji poslovnih prostora zakupcima;
 • 7. Prijedlog Odluke o prodaji dijela poslovnog objekta „Kvadrant XII“ u ulici M.M.Bašeskije, namijenjenog za hipermarket;
 • 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje prodaje dijela poslovnog objekta „Kvadrant XII“ namijenjenog za hipermarket;
 • 9. Prijedlog Odluke o davanju odobrenja o upotrebi imena Općine Stari Grad Sarajevo u nazivu Udruženja;
 • 10. Prijedlog Pravilnika o stipendiranju djece šehida-poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca;
 • 11. Prijedlog Pravilnika o stipendiranju nadarenih učenika i studenata;
 • 12. Prijedlog Rješenja za sticanje prava na gradskom građevinskom zemljištu po Javnom konkursu;
 • 13. Prijedlog Zaključka o prihvatanju teksta sporazuma o partnerstvu između Regije Toskana, Kantona Sarajevo, Grada Sarajeva i Općine Stari Grad Sarajevo;
 • 14. Informacija u vezi sa utvrđenim prijedlogom Zakona o lokalnoj samoupravi ;
 • 15. Informacija o pripremljenosti za zimsko održavanje saobraćajnica na području Općine Stari Grad Sarajevo za sezonu 2011/2012 godinu;
 • 16. Prijedlozi iz oblasti imovinsko pravnih odnosa:

I - Utvrđivanje prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu:
1. Agić Enis i Rašid
2. Bečirspahić Edin
3. Halilović Azem
4. Kalajdžisalihović Ahmed
5. Mašić Mušan
6. Mešinović Nermin i Mirsad
7. Solo Muhamed
8. Teskeredžić Mutevlić Vildana

II – Odluka o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi:
1. Agić Mirsad
2. Alispahić Nail
3. Gavrilović Andželka
4. J.P. Ceste FBiH
III - Ponuda:
1. Spržo Ibrahim
2. Tuz Senad i Mirsad
IV– Ostalo:
1. Bajraktarević Sabina (ispravka rješenja)
2. Holjan Jasmin (ispravka rješenja)
3. Matulić Nura (odbija se zahtjev)
17. Pitanja i inicijative općinskih vijećnika.