U toku rekonstrukcija kanalizacione mreže u Ulici Arapova

Image
 
 

Počela je rekonstrukcija kanalizacione mreže u Arapovoj ulici u starogradskoj Mjesnoj zajednici Medrese.
Rekonstrukcija kanalizacione mreže podrazumijeva zamjenu mješovitog kanalizacionog sistema sa separatnim tj. odvojenom kišnom i fekalnom kanalizacijom.
„Do sada je položeno 60 metara separatnog sistema s kišnim i fekalnim kolektorom, a preostalo je još oko 100 metara odnosno do spoja sa Ulicom Safvet-bega Bašagića. Paralelno je u toku i priključivanje stambenih objekata na novu kanalizacionu mrežu“, kazao je Alen Robović, rukovodilac radova u Ulici Arapova.
Robović pojašnjava kao će ovaj projekat trajat još mjesec dana.
„Pored toga na ovoj lokaciji nalazi se veliki broj podzemnih instalacija, koje će na nekim lokacijama morati biti izmještene. Zbog toga će radovi biti malo usporeni. Treba naglasiti da će ovaj projekat biti skuplji nego u Ulici Pirin brijeg jer će biti postavljene cijevi većeg profila“, kazao je Robović.
Radovi u ovoj ulici koštaju oko 260.000 KM, a finansira ih preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ kreditom Svjetske banke. Izvođač radova je firma „Harisko“.