Novi rukohvati pored Osnovne škole „Saburina“

Image

Postavljena je nova rukohvatna ograda na ulazu u Osnovnu školu „Saburina“. Prema informacijama iz Službe za komunalne poslove i investicije Općine Stari Grad postavljena je najnovija pocinčana rukohvatna ograda s boljom antikorozivnom zaštitom u dužini od 20 metara. Ograda je postavljena na zahtjev školskog odbora Osnovne škole „Saburina“ i Mjesne zajednice Sumbuluša.
„Zahvaljujem se Općini Stari Grad na brzoj intervenciji i na postavljanju ove ograde. Ovim je povećana sigurnost svih učenika ali i riješen problem odvoza otpada ispred naše škole“, kazao je Avdija Hasanbegović, direktor Osnovne škole „Saburina“
Realizaciju projekta u iznosu od oko 1.400 KM finansirala je Općina Stari Grad, a izvođač radova bila je firma „Fadž Company“.