Pri kraju sanacija klizišta u Ulici Pastrma 22

Image

Sanacija klizišta u Ulici Pastrma br. 22 u Mjesnoj zajednici Toka – Džeka je u toku i ovaj projekat trebalo bi da bude okončan najkasnije za deset dana.
U sklopu ovog projekta urađena je kompletna mreža drenažnog sistema, rekonstrukcija fekalne kanalizacione mreže i vodovodne mreže, izgrađeni potporni zidovi na šipovima i geotehničkim sidrima, te napravljen pristupni put s potpornim zidovima.
Vrijednost projekta je oko 190.000 KM i zajedno ga, u omjeru pola – pola, finansiraju Općina Stari Grad i Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, koji je nadzor nad realizacijom projekta.
Izvođač radova je kompanija „Mibral“ iz Sarajeva.