U četvrtak, 33. sjednica Općinskog vijeća Stari Grad

Sjednica Općinskog vijeća Stari Grad, 33. po redu, održat će se 27. oktobra 2011. godine /četvrtak/ u 14:00 sati u Velikoj sali Općine.

Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika o radu sa 32. sjednice Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo,
održanoj 29.09.2001.god.;
2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo
za 2011. godinu;
3. Izvještaj o izvršavanju Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za period 01.01.2011. –
30.09.2011. godine;
4. Nacrt Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2012. godinu;
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom korišćenju javnih
površina na području Općine Stari Grad Sarajevo;
6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli stipendija;
7. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o uslovima zadržavanja bespravno
izgrađenih objekata na području Općine Stari Grad Sarajevo;
8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Općini Stari Grad Sarajevo za zamjenu
devastiranog stana u ulici Jagodića br.5;
9. Prijedlozi odluka iz oblasti poslovnih prostora:
a) Odluka o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Ferhadija br.35:
b) Odluka o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Zelenih beretki br.4
(Općina Stari Grad Sarajevo- objekat c);
10. Prijedlog Plana zaštite od požara Općine Stari Grad Sarajevo;
11. Informacija o postignutim rezultatima u vannastavnim aktivnostima učenika osnovnih
škola Općine Stari Grad Sarajevo u školskoj 2010/2011 godini;
12. Informacija o provođenju Odluka iz oblasti imovinsko pravnih odnosa;
13. Informacija o provođenju Odluke o davanju u zakup stanova na kojima Općina Stari
Grad Sarajevo ima pravo raspolaganja;
14. Informacija o stanju komunalne čistoće 01.01.-01.09-2011.na području Općine Stari Grad
Sarajevo;
15. Prijedlozi iz oblasti imovinsko pravnih odnosa;
I - Utvrđivanje prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu:
1. Dedović Fata
2. Dževlad Hajrudin
3. Hasečić Hajrudin
4. Ibišbegović Alma
5. Kasalo Redžo
6. Kupusović Muhamed
7. Mehić Bakir
8. Potogija Muhamed
9. Radović Latif
II – Gubitak statusa javnog dobra u općoj upotrebi:
1. Jekovac BB
2. Jekovac BB
3. Brdovita
III - Ponuda :
1. Plivčić Fikret
2. Simić Danilo i Vladimir
IV– Ostalo:
1. Fond Memorijala (Odluka)
2. Objekat Baruthana (preuzimanje zemljišta)
3. Lepenica Salko (dopunsko rješenje)
4. Zimić Alija (izmjena rješenja)
5. Mujezinović Rizo ( zaključak o ispravci rješenja)
16. Pitanja i inicijative općinskih vijećnika.