Novi rukohvati u Ulici Hošin brijeg

Image

Stanovnici Mjesne zajenice Hrid-Jarčedoli dobili su novu rukohvatnu ogradu u Ulici Hošin brijeg.
„Postavljena je nova pocinčana rukohvatna ograda s boljom antikorozivnom zaštitom
dužine 15 metara, čime je olakšano kretanje građana, a najviše starijih osoba i djece“ pojasnili su u Službi za komunalne poslove i investicije. U sklopu ovog projekta do sada su postavljeni rukohvati na šest lokacija, a preostalo je još na četiri.
Postavljanje rukohvata na svih deset lokacija u Starom Gradu koštat će 25.903,80 KM. Ovaj projekat finansira Općina Stari Grad. Izvođač radova je Fadž Company.