Sanirano stepenište u Ulici Abdesthana

Image

 

Sanirano je kameno stepenište u Ulici Abdesthana u starogradskoj Mjesnoj zajednici Kovači. Popravka je podrazumijevala sanaciju gazišta koje je bilo neravnomjerne širine i visine. U sklopu sanacije stepeništa popravljen je ofarban postojeći rukohvat.
Ovo stepenište je izuzetno frekventno i građani ga vrlo često koriste, zbog čega se Općina Stari Grad odlučila na njegovu sanaciju. Stepenište spaja ulice Abdesthana i Kasima ef. Dobrače.
Izvođač radova u ovom projektu bila je firma „Eko Teh“, a sanaciju sa oko 4.000 KM finansirala je Općina Stari Grad.