Sanirana Ulica Sedrenik mali

Image

Završena je sanacija kolovoznih oštećenja i udarnih rupa u Ulici Sedrenik mali, dok je pri kraju sanacija Ulice Sedrenik kod trafostanice i kraka Vatrići.
Kako su nam pojasnili u Službi za komunalne poslove i investicije Općine Stari Grad oštećenja u ulicama nastala su u toku izgradnje Hidroflex stanice Grdonj.
Trenutno se radi dizanje šibera, šahtova i slivnika u Ulici Sedrenik kod trafostanice, nakon čega će uslijediti asfaltiranje.
Izvođač radova je KJKP „Rad“, a Općina Stari Grad je za ove radove izdvojila 70.000 KM.