Postavljani rukohvati u Ulici Mala Berkuša

Image

Završeno je postavljanje rukohvatne ograde u Ulici Mala Berkuša od br.12 do br.37, dužine 73 m. Kokao su nam rekli iz Službe za komunalne poslove i investicije postavljeni su rukohvati koji su fabrički pocinčani, a koji su puno kvalitetniji od običnih crnih željeznih cijevi.
„Po prvi put u Starom Gradu postavljeni su pocinčani rukohvati na Džeki kod Mjesne zajednice i u Ulici Mala Berkuša od br.12 do br.37. Ovi rukovati imaju bolju antikorozivnu zaštitu, tako da je njihov vijek trajanja mnogo duži“, pojasnio nam je Zoran Mačar iz Službe za komunalane poslove i investicije Općine Stari Grad.
Podsjećamo, rukohvati će se postaviti na još osam lokacija i to: Boguševac od br.15 do br.27, dužine 20 m, Hošin brijeg br.4, dužine 15 m, Sedrenik kod br.10, dužine 10 m, Za Beglukom, dužine 40 m, Piruša, dužine 20 m, Paje od br.1 do br.3, dužine 15m, Mahmutovac od br.60 do br.62, dužine 20 m i Save Skarića, dužine 40m
Ukupna vrijednost radova je 25.903,80 KM, a snosi ih Općina Stari Grad. Izvođač radova je Fadž Company d.o.o.