Asfaltirana Ulica Vladislava Skarića

Image

Ulica Vladislava Skarića u Starom Gradu je asfaltirana čime je u potpunosti završena njena sanacija.
Sanacija ove ulice je podrazumijevala skidanje starog sloja asfalta, izdizanje šahtova i rešetki, ugradnju ivičnjaka za zabranu parkiranja i završno asfaltiranje
Sanacija Ulice Vladislava Skarića počela je i završila tokom prošle sedmice. Izvođač radova bila je firma „Ame“ iz Breze. Vrijednost ovog projekta je 12.000 KM. S deset odsto finansirala ga je Direkcija za ceste Kantona Sarajevo, a s 90 odsto Općina Stari Grad.