Završena rekonstrukcija Ulice Sedrenik

Image

Završena je rekonstrukcija Ulice Sedrenik u istoimenom starogradskom naselju.
U sklopu ovog projekta postavljena je separatna kanalizaciona mreža za oborinske vode sa slivnicima i rešetkama u dužini od 350 metara. Od spoja Ulice Sedrenik sa Ulicom Grličića brdo do novoizgrađene Osnovne škole „Sedrenik“ postavljen je i novi asfalt.
„Uz podzid kod nove osnovne škole na Sedreniku urađen je trotoar i postavljeni su veliki ivičnjaci koji onemogućavaju vozačima da se autima penju na trotoar“, istakli su u Službi za komunelne poslove Općine Stari Grad Sarajevo.
U ovoj službi pojašnjavaju kako su i od Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo zatražili da obezbijedi ležećeg policajca ispred škole kako bi učenici, koji će krenuti u školu, bili što bezbjedniji.
Rekonstrukcija Ulice Sedrenik počela je u julu. Izvođač radova bila je firma „Ame“ iz Breze, a projekat je sa 120.000 KM finansirala Općina Stari Grad.