Sanirane udarne rupe u Ulici Begovac

Image

Završena je sanacija udarnih rupa i kolovoznih oštećenja u ulici Begovac u starogradskoj Mjesnoj zajednici Toka – Džeka.
Sanacija udarnih rupa počela je u maju, a do sada je završeno krpljenje u ulicama: Nadmlini, Hadžišabanovića, Halilbašića, Franjevačka, Budžak, Dugi sokak, Mjedenica, Žagrići, Bistrik potok, Podcarina, Alije Nametka, Nerkesijina, Ispod oraha i Begovac.

 

 

Udarne rupe u svim ulicama sanirali su radnici Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Rad“, a sve radove finansirala je Općina Stari Grad.