Sanirane ulice Ispod oraha i Nerkesijina

Image

Urađena je sanacija oštećenja i udarnih rupa u ulicama Nerkesijina i Ispod oraha, koje su obuhvaćene Ugovorom o ljetnom održavanju cesta potpisanom između Općine Stari Grad, Direkcije za ceste Kantona Sarajevo i KJKP „Rad“. Trenutno su u toku radovi na sanaciji kolovoznog oštećenja u Ulici Hendek.
Sanacija udarnih rupa počela je u maju, a do sada je završeno krpljenje u ulicama: Nadmlini, Hadžišabanovića, Halilbašića, Franjevačka, Budžak, Dugi sokak, Mjedenica, Žagriči, Bistrik potok, Podcarina, Alije Nametka, Nerkesijina i Ispod oraha.
 

Nerkesijina Nerkesijina
Ispod oraha Ispod oraha


U okviru ugovora projekta ostale su još ulice: Muse Ćazima Ćatića, Adžemovića, Brusulje (Hadžijska ravan), Donje Biosko, Hendek, Čebedžije, Begovac, Rogina, Mejlina, Nadlipe i Tandareva, koje će se sanirati u toku jula i augusta mjeseca. Ugovorena vrijednost radova je 113.874,81 KM, a finansira ihOpćina Stari Grad.