Sanirane udarne rupe u Ul Safvet-bega Bašagića

Image

 Završena je hitna sanacija udarnih rupa u starogradskoj Ulici Safvet-bega Bašagića.
Za okončanje ovog projekta u cjelosti ostalo je još asfaltiranje udarnih rupa.
U Službi za komunalne poslove i investicije Općine Stari Grad su pojasnili kako rupe s cilje nisu asfaltirane kako bi postavljeni tampon što više bio nabijen.
„U narednom periodu slijedi ugovaranje s predsatvnicima Vlade Kantona Sarajevo o prebacivanju novca kojim će biti finansirano saniranje oštećenih dijelova saobraćajnice u Ulici Safvet-bega Bašagića, kao i asfaltiranje ovih rupa“, istakli su u Službi za komunalne poslove i investicije.
Hitna sanacija udarnih rupa podrazumijevala je betoniranje kalote, zamjenu tamponskog materijala. Radovi su počeli 22. Juna, a izvođač je bila firma „Mibral“ iz Sarajeva.