Završena sanacija Ulice Sulejmana Zolja

Image

Završeno je asfaltiranje Ulice Sulejmana Zolja, čija je sanacija počela početkom juna 2011. godine. Naime, na području Mjesne zajednice Mahmutovac urađena je sanacija oštećenog asfalta, tj. isijecanje oštećenog asfalta s krpljenjem oštećenja, završena ugradnja tamponskog materijala, izdizanje šahtova, šibera i rešetki na potrebnu visinu i na kraju postavljanje nosivog i habajućeg sloja asfalta.
Na osnovu ugovora između Direkcije za ceste KS i Općine Stari Grad izvođač radova bilo je KJKP „Rad“. Vrijednost izvedenih radova je 56.638,99 KM.