U srijedu, 29. sjednica Općinskog vijeća Stari Grad

 Sjednica Općinskog vijeća Stari Grad, 29. po redu, održat će se 25. maja 2011. godine /srijeda/ u 14:00 sati u Velikoj sali Općine.

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika o radu sa 28. sjednice Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo,
održane 26. aprila 2011. godine;

2. Prijedlog Odluke o otpisu nenaplativih potraživanja;

3. Prijedlozi odluka o dodjeli poslovnih prostora:
a) Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Zelenih beretki br.
14/I;
b) Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o dodjeli u zakup poslovnog
prostora u ulici Prote Bakovića br. 8/I;
c) Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Prote Bakovića br. 8/I;

4. Informacija o aktivnostima u vezi sa utvrđivanjem prijedloga Zakona o lokalnoj samoupravi sa prijedlogom Zaključka precizno definisanih nadležnosti u skladu sa članom 8. radnog materijala Prijedloga Zakona o lokalnoj samoupravi;

Informacija o stanju sigurnosti na području PS Stari Grad Sarajevo i o poduzetim aktivnostima policijskih službenika na području PS Stari Grad Sarajevo za period januar – decembar 2010. godine;

6. Informacija o aktivnostima Turističke zajednice Kantona Sarajevo na području Općine Stari Grad Sarajevo u 2010. godini;

7. Informacija o radu Službe socijalne zaštite Općine Stari Grad Sarajevo za 2010. godinu;

8. Prijedlozi iz oblasti imovinsko pravnih odnosa:

I - Utvrđivanje prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu:
1. Ćatović Šefka
2. Dumanjić Husein
3. Muhtari Abi
4. Nezović Enisa
5. Smailhodžić Mirsad
6. Spahić Velija
7. Subašić Eldar

II – Gubitak statusa javnog dobra u općoj upotrebi:
1. Džirlo Mahir

III – Ostalo:
1 Alić Osman (redovna upotreba)
2 Fočo Hasa (redovna upotreba)
3 Nuhić Midhat (zaključak o ispravci)

9. Pitanja i inicijative općinskih vijećnika.

Preuzmite materijal