Završena sanacija fasade na zgradi u ulici Ferhadija 22

Image

Završena je sanacija oštećene fasade i limenih oluka na zgradi u ulici Ferhadija br.22. Općina je za sanaciju pomenute zgrade izdvojila 1.969,00 KM, dok je ostatak sredstava obezbijedio upravitelj zgrade. Podsjećamo, sredinom marta 2011. godine, Općina je počela sa hitnim intervencijama na fasadama i krovnim konstrukcijama objekata u strogom centru Starog Grada, koji zbog svoje dotrajalosti ugrožavaju sigurnost prolaznika. Radi se o zgradama sa oštećenim fasadama i krovnim konstrukcijama za čije su sanacije nadležni upravitelji zgrada. S obzirom da upravitelji zgrada nemaju dovoljno sredstava za hitnu intervenciju oštećenih krovnih konstrukcija i fasada, Općina je odlučila da sa određenim sredstvima pomogne u sanaciji najugroženijih zgrada.
Do sada je završena sanacija zgrade u ulici Mula Mustafa Bašeskije 60, gdje je sanirana krovna konstrukcija; sanacija fasade na zgradi u ulici Ferhadija 13; sanacija obrušenog dimnjaka i krovne konstrukcije na zgradi u ulici Talirevića 18 i sanacija oštećene fasade na zgradi u ulici Ferhadija 22.