U utorak, 28. sjednica Općinskog vijeća Stari Grad

Sjednica Općinskog vijeća Stari Grad, 28. po redu, održat će se 26. aprila 2011. godine /utorak/ u 14:00 sati u velikoj sali Općine.

Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika o radu sa 27. sjednice Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo,
održane 28. marta 2011. godine;
2. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Općine Stari Grad Sarajevo;
3. Prijedlog Odluke o raspodjeli budžetskih sredstava za redovnu djelatnost boračkih udruženja za 2011. godinu;
4. Informacija o realizaciji Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za period 01.01.2011. – 31.03.2011. godine ;
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2011. godinu;
6. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije Stari Grad Sarajevo;
7. Prijedlog Odluka o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Mudželeti mali br.4
8. Prijedlog Odluke o donaciji određene opreme Džamiji na Grličića brdu;
9. Prijedlog Odluke o prihvatanju Inicijative za davanje naziva mostu na Obhodži;
10. Prijedlozi iz oblasti imovinsko pravnih odnosa:
I - Utvrđivanje prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu:
1. Bjelak Hilko
2. Hadžić Redžo
3. Kalajdžisalihović Derviša
4. Milić Velija
5. Smailhodžić Hamdija
6. Spahić Mufid
II – Ostalo:
1. Hasanagić Hatidža i Delić Halida (stvarna služnost puta);
2. Piranić Iso (saglasnost za otuđivanje nedovršene stam.zgrade zajedno sa zemljištem);
3. Zulfić Zineta (legalizacija-redovne upotreba)
11. Pitanja i inicijative općinskih vijećnika.