Završena sanacija ulice Sedrenik

Image

Radovi na sanaciji ulica koji su počeli početkom aprila 2011. godine odvijaju se planiranom dinamikom. Danas (21.04.2011. godine) je završena sanacija dva kraka ulice Sedrenik, a u toku su radovi u ulicama Braće Eskenazi, Ramića sokak i Balibegovica.
Od potpisivanja ugovora sa izvođačem, do danas, završena je sanacija šest ulica i to: Močila, Kečina, Timurhanova, Turbe, Talirevića i Sedrenik.
Podsjećamo, Općina Stari Grad i Direkcija za ceste Kantona Sarajevo, potpisali su Ugovor sa KJKP „Rad“ o izvođenju radova na ljetnom održavanju cesta na području Kantona Sarajevo za period od 15.03. do 15.11.2011. godine.

Radovi u završenim ulicama koštali su 77.194,96 KM, a finansirala ih je Općina Stari Grad.
 

Sedrenik kod br. 57
Sedrenik kod br. 67