U ponedjeljak 27. sjednica Općinskog vijeća Stari Grad

 Sjednica Općinskog vijeća Stari Grad, 27. po redu, održat će se 28. marta 2011. godine /ponedjeljak/ u 14:00 sati u velikoj sali Općine

Predloženi Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika o radu sa 26. sjednice Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo, održane 28. februara 2011. godine;
2. Prijedlog Odluke o prestanku mandata izabranog vijećnika u Općinskom vijeću Stari Grad Sarajevo;
3. Prijedlog Rješenja o verifikaciji mandata vijećnika u Općinskom vijeću Stari Grad Sarajevo;
4. Prijedlog Sporazuma o saradnji :
a) Općina Konya Seldžuk – Republika Turska
b) Općina Karpoš – Republika Makedonija;
5. Prijedlog Odluke o imenovanju člana Općinske izborne komisije Stari Grad Sarajevo;
6. Prijedlog Programa za obilježavanje Dana Općine Stari Grad Sarajevo;
7. Izvještaj o realizaciji Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za period 01.01.2010. do 31.12.2010. godine;
8. Prijedlog Odluke o usvajanju finansijskih izvještaja – Završnog računa Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2010. godinu;
9. Prijedlog Odluke o raspodjeli budžetskih sredstava za redovnu djelatnost boračkih udruženja za 2011. godinu;
10. Prijedlog Odluke o raspodjeli budžetskih sredstava sportskim klubovima i ostalim neprofitnim organizacijama iz tekučih grantova za 2011. godinu;
11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o privremenom korištenju javnih površina;
12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli i prodaji stanova;
13. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za građevinsko, poljoprivredno i gradsko građevinsko zemljište za 2011. godinu;
14. Prijedlog Odluke o visini naknade za pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta – rente na području Općine Stari Grad Sarajevo za 2011. godinu;
15. Prijedlozi odluka o prodaji poslovnih prostora zakupcima:
a) Prijedlog Odluke o prodaji poslovnog prostora zakupcu Ahmetašević Muhamedu;
b) Prijedlog Odluke o prodaji poslovnog prostora zakupcu Arnautović Salihu;
c) Prijedlog Odluke o prodaji poslovnog prostora zakupcu Dizdarević Senadu;
d) Prijedlog Odluke o prodaji poslovnog prostora zakupcu Hadžibegić Mahiru;
e) Prijedlog Odluke o prodaji poslovnog prostora zakupcu Hadžić Aiši;
f) Prijedlog Odluke o prodaji poslovnog prostora zakupcu Torlak Azri;
g) Prijedlog Odluke o prodaji poslovnog prostora zakupcu Vranić Edini;


16. Prijedlozi odluka o dodjeli poslovnih prostora zakupcima:
a) Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ul. Gazihusrevbegova br. 63;
b) Prijedlog Odluke o oslobađanju od obaveze plaćanja zakupnine za poslovni prostor u ul. Prote Bakovića br. 2;
c) Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ul. Besarina čikma br. 1;
d) Prijedlog Odluke o dodjeli na korištenje poslovnog prostora u ul. M.M. Bašeskije br. 63, (PC „Nove Daire“, PK-1, nivo IV);
e) Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostora u ul. M.M. Bašeskije br. 63, objekat Nove Daire;
17. Prijedlog Odluke o priznavanju uloženih sredstava zakupaca u sanaciji poslovnih prostora Općine Stari Grad Sarajevo;
18. Razmatranje Prijedloga Odluke o otpisu potraživanja;
19. Prijedlozi iz oblasti imovinsko pravnih odnosa:
I - Utvrđivanje prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu:
1. Avdić Began
2. Bahto Sadeta, Amra i Muamer
3. Dževlan Meho
4. Hubijar Halil
5. Kaljanac Sejda
6. Karahmet Omer
7. Karišik Ibrahim
8. Kršo Husejin
9. Ljubović Salih
10. Maletović Osman
11. Milić Nermin
12. Radovojiša Petar i Miloš
13. Turković Džafer
14. Zahiragić Kadir
II – Ostalo:
1. Gačić Ejub (zaključak o ispravci rješenja)
2. Hiroš Nedim (privremeno zauzimanje zemljišta);
20. Pitanja i inicijative općinskih vijećnika.