Najavljena saradnja s Opštinom Karpoš

Image

Delegacija Općine Stari Grad u subotu se u Sarajevu susrela s predstavnicima skopljanske Opštine Karpoš, Republika Makedonija.
Na ovom sastanku delegacije obje općine razgovarale su o budućoj saradnji, s posebnim akcentom na zajednički razvoj i doprinos afirmaciji kulture i sporta. Razgovarano je i o bratimljenju ove dvije općine, koje bi moglo biti ozvaničeno već u maju, ove godine.
Tim povodom Ibrahim Hadžibajrić, načelnik Općine Stari Grad Sarajevo, upoznao je predstavnike Opštine Karpoš o najznačajnijim kulturnim i sportskim manifestacijama u BiH koje se tokom cijele godine održavaju na području Općine Stari Grad.
Osim načelnika Hadžibajrića u delegaciji Općine Stari Grad bili su prof.dr. Rizah Avdić, predsjedavajući Općinskog vijeća Stari Grad, te Diana Salihbegović, sekeratar organa državne službe.
Pored načelnika Opštine Karpoš Stevčea Jakimovskog, s predstavnicima Općine Stari Grad u subotu se susreo i Rami Rexhepi, ambasador Makedonije u BiH.