Održana 26. sjednica Općinskog vijeća Stari Grad

Image

U velikoj sali Općine Stari Grad, u ponedjeljak (28.02.2011. godine) održana je 26. sjednica Općinskog vijeća. Predloženi Dnevni red je usvojen, nakon što je na zahtjev predlagača povučen Prijedlog odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Hadžiristića br. 2. Najveće interesovanje na sjednici izazvala je tačka 3. Prijedlog sporazuma o saradnji sa nevladinim/neprofitnim organizacijama Općine Stari Grad Sarajevo. Naime, radi se o Sporazumu između Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i nevladinih organizacija (udruženja građana) koje djeluju na području Općine Stari Grad. Cilj sporazuma je da se dugogodišnja podrška u razvoju nevladinog sektora na ovoj teritoriji uredi ovim aktom, a sve u cilju zajedničkih vrijednosti koje ostvaruje nevladin i javni sektor, sa jasnim, efikasnijim i transparentnijim procedurama međusobne saradnje i partnerstva. Strane potpisnice ovog sporazuma su saglasne da se u međusobnoj saradnji pridržavaju zajedničkih vrijednosti i građanskih inicijativa koje proizilaze iz Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, Ustava BiH, Ustava Federacije BiH, Ustava Kantona Sarajevo, Zakona o lokalnoj samoupravi FBiH, Zakona o lokalnoj samoupravi Kantona Sarajevo i Statuta Općine Stari Grad. Predloženi sporazum je usvojen uz par pojašnjenja od strane predlagača, koja su tražena na zahtjev pojedinih vijećnika. Općinsko vijeće je usvojilo i Izvještaj o finansijskim efektima rada Općinskog pravobranilaštva za 2009. godinu i za period od 01.01. do 31.10.2010. godine, uz zaključak da se za majsku sjednicu Općinskog vijeća uskladi izvještaj Službe za privredu i Općinskog pravobranilaštva. Na 26. Sjednici usvojen je i Prijedlog odluke o otpisu nenaplativih potraživanja, te Informacija o uspjehu i vladanju osnovnih škola u prvom polugodištu školske 2010/2011. godine. Sve ostale tačke sa dnevnog reda su jednoglasno usvojene.