Održana 25. sjednica Općinskog vijeća Stari Grad

Image

U velikoj sali Općine Stari Grad, jučer je održana 25. sjednica Općinskog vijeća sa sljedećim Dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika o radu sa 24. sjednice Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo održane 30. decembra 2010. godine;
2. Program rada Načelnika Općine Stari Grad Sarajevo za 2011.godinu;
3. Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo za 2010. godinu;
4. Program rada Općinskog pravobranilaštva za 2011. godinu;
5. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad članova Općinske izborne komisije Stari Grad Sarajevo;
6. Prijedlog Odluke o dodjeli stipendija djeci šehida-poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca;
7. Prijedlog Odluke o otpisu nenaplativih potraživanja;
8. Prijedlog Odluke o prodaji poslovnog prostora zakupcu Europa dd Sarajevo;
9. Prijedlozi odluka iz oblasti poslovnih prostora:
a) Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Gajev trg br.4.;
b) Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici M.M. Bašeskije
br. 58.
c) Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Sime
Milutinovića br.1.
d) Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Sarači br.6.
e) Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Obala Kulina
bana br.24.
10. Analiza stanja poljoprivredne proizvodnje i mogućnosti razvoja pojedinih oblasti
na području Općine Stari Grad Sarajevo;
11. Prijedlozi iz oblasti imovinsko pravnih odnosa;
I - Utvrđivanje prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu:
1. Bašić Jusuf
2. Fazlić Idriz
3. Junuzović Mirsad
4. Kulić Sado, Hazim i Muhidin
5. Mašić Mehmed
6. Mujagić Hajrudin
7. Nuhić Midhat
8. Smajić Selver
9. Šehović Munib
II - Gubitak statusa javnog dobra u općoj upotrebi:
1. Smailhodžić Hamdija
III - Ostalo
1. Nosse Miroslav
12. Pitanja i inicijative općinskih vijećnika. 


Naime, predsjedavajući Općinskog vijeća Rizah Avdić rekao je da se, u dogovoru sa komisijom i predlagačem iz tačke 9. Prijedlozi odluka iz oblasti poslavnih prostora, povlači sa dnevnog reda Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Mula Mustafe Bašeskije br. 58 i Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Obala Kulina bana br. 24.
Sve ostale tečke dnevnog reda usvojene su, osim tačke 7. Prijedloga odluke o otpisu nenaplativih potraživanja, koja je povučena za sljedeću sjednicu Općinskog vijeća. Vijećnici su smatrali da im je neophodno i dodatno mišljenje Općinskog pravobranioca o ovoj tematici, da bi se nakon toga mogla donijeti prava odluka.
Na dnevnom redu bila je i tačka „Program rada Načelnika Općine Stari Grad Sarajevo za 2011. godinu“, koja je uz pohvale vijećnika jednoglasno usvojena. Programske aktivnosti Načelnika Općine Stari Grad za 2011. godinu predstavljaju planski akt koji se zasniva na Ustavnim, zakonskim i statutarnim principima, koji od općinskih organa i službi zahtijevaju da upravljaju javnim poslovima, striktno u granicama zakona, te da rade i djeluju u interesu stanovnika Općine i da zato snose punu odgovornost.
Vijeće je usvojilo i Analizu stanja poljoprivredne proizvodnje i mogućnosti razvoja pojedinih oblasti na području Općine Stari Grad, te pohvalilo Službu za privredu na dobro pripremljenoj informaciji.
Na kraju sjednice, kao i uvijek uslijedila su vijećnička pitanja i inicijative...