Sanacija kaldrmisanih trotoara u ulici Vratnik mejdan

U centralnoj vratničkoj ulici Vratnik mejdan u toku su radovi sanacije kaldrmisanih trotoara, koji će olakšati kretanje stanovnika, ali i doprinijeti estetskom dojmu ove poznate lokacije u Starom Gradu.

Projektom je planirana sanacija kaldrmisanog trotoara sa obje strane ulice Vratnik mejdan, od broja 56 do broja 68 i od broja 73 do broja 79. Sa jedne strane sanirat će se kaldrma dužine oko 61 metar, a sa druge strane 40 metara kaldrme, prosječne širine od jedan do šest metara. Nakon pripremnih zemljanih radova, te ručnog vađenja stare oštećene kaldrme, izvođač radova pristupio je betoniranju podloge i postavljanju novog kamena, što se izvodi po etapama. Također, u planu je i zamjena oštećenih ivičnjaka na predmetnim trotoarima. Projekat se finansira iz budžeta Općine Stari Grad iznosom oko 74.000 KM.

Sanacijom kaldrmi, koji su prepoznatljivi simbol ove općine, općinski načelnik mr. Ibrahim Hadžibajrić nastavlja sa praksom čuvanja tradicije i ambijentalne vrijednosti starogradskih ulica i mahala. Samo od početka ove godine u Starom Gradu je sanirano čak šest kaldrma i to u ulicama Save Skarića, Bistrik gornja čikma, Mehmedagina, Čeljigovići, Bistrik i Fojnička, za šta je iz budžeta Općine Stari Grad izdvojeno oko 89.000 KM.