Počeo projekat sanacije Apelove ceste, najkraćeg puta do Trebevića

Počela je sanacija Apelove ceste – puta koji se nalazi na obroncima planine Trebević i predstavlja vezu zaštićenog područja Trebević i gradske jezgre. Apelova cesta je direktna i najkraća ruta do Trebevića bez korištenja putne infrastrukture manjeg bh entiteta, a zahvaljujući opredjeljenju općinskog načelnika mr.Ibrahima Hadžibajrića da ponovo vrati u funkciju ovaj put, u programu rada za 2022. godinu planirana je njegova sanacija i obezbjeđena sredstva, te izabran izvođač radova koji je na terenu od početka ove sedmice.

Kako se radi o velikom projektu i značajnoj investiciji, postignut je dogovor sa Direkcijom za puteve Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo koja za radove izdvaja 400.000 KM. Općina Stari Grad osigurala je projektnu dokumentaciju i provela izbor izvođača radova, te obezbijedila dodatnih 34.000 KM za radove.

Projekat predviđa rekonstrukciju i proširenje određenih dijelova Apelove ceste u dužini od oko 900 metara. Prije dolaska mehanizacije, izabrani izvođač radova – firma Ado trans d.o.o. Visoko izvršio je iskolčenje trase ovog brdskog puta. U toku sedmice izvodili su se radovi krčenja šiblja i rastinja, te pripreme staze i posipanja tampona iz pravca bob staze prema Dolovima, kako bi se omogućio ulazak velikih kamiona.

Radovi će se izvoditi i danas.

Nakon sanacije Apelove ceste do jednog od najpoznatijih sarajevskih izletišta - planine Trebević, dolazit će se mnogo brže, a put od Bistrika do Trebevićke bob staze prolazit će sljedećim ulicama: Bistrik-Huremuša-Iza Hrida-Nalina-Iza gaja-Pogledine-Apelova cesta. Predviđeni rok za završetak projekta je 60 kalendarskih dana.