U centralnom dijelu Općine Stari Grad, sanirana ulica Edhema Mulabdića

Ulica Edhema Mulabdića koja se nalazi u centralnom dijelu Općine Stari Grad i pripada mjesnoj zajednici Baščaršija, sanirana je i asfaltirana u dužini od 112 metara. Saobraćajnica koja spaja ulice Mula Mustafe Bašeskije i Josipa Štadlera sada pruža znatno bolje uslove i lakšu putnu komunikaciju.

Nekada je ova ulica bila čikma. Presjecanje i uspostava prolaza prema ulici Josipa Štadlera, izvršeno je u austrougarskom periodu što je značajno skratilo i olakšalo putnu komunikaciju za građane. Do 1993. godine, ulica je nosila ime Romanijska. Nakon toga je dobila ime po bosanskohercegovačkom književniku Edhemu Mulabdiću.

Projekat sanacije ulice Edhema Mulabdića su realizovali Općina Stari Grad Sarajevo i BH Telecom koji je na dijelu ulice dužine 70 metara uveo optičke kablove za bolju uslugu svojim korisnicima, a potom izvršio asfaltiranje te dionice.

Općina Stari Grad Sarajevo finansirala je radove sanacije na dužini od 42 metra ove ulice i završeni su prethodnog vikenda. Radovi na dionici dugoj 42 metra finansirani su iz budžeta Općine Stari Grad Sarajevo, iznosom od 26.000 KM.

Sanacije ulice Edhema Mulabdića još je jedan od projekata u programu rada općinskog načelnika mr.Ibrahima Hadžibajrića za 2022. godinu koji se realizuje planiranom dinamikom, te je tako od početka godine sanirano 19 ulica (Veliki Alifakovac, Alifakovac, Maguda i Megara, Bostarići, Faletići, Iza gaja, Kamenica, Safvet-bega Bašagića, Čadordžina, Hadžijska ravan, Abdesthana, Piruša, Pastrma, Save Skarića, Nova Baruthana, dio ulice Bistrik, Evlije Čelebije i Edhema Mulabdića), a u toku su radovi u još 4 (Streljačka, Ramića banja, Pogledina, Dolovi).